Top latest Five איך ניתן לומר מהיא הטרדה מינית Urban news

אי מתן הודעההודעה ארוכה או קצרההודעה מוקדמתמה אם מוותרים?כניסה לפורוםייעוץ משפטי

כן זה חוקי (כי עובד מתחיל לקבל תשלום ברגע שיגיע לעבודה) אבל אם עד עכשיו שעות עבודה שלך היו מרגע שיצאת לעבודה , אז זה הרעת תנאי העסקה

קודם כול, תודה על הדיון החשוב והמהיר על הסוגיה הזאת, ואני מסכימה שאי-אפשר להתעלם מהפרשות האחרונות ושצריך להעלות את זה לסדר-היום הציבורי. אני אחזור על פרשה ראשונה, פרשת האונס על רחבת הריקודים, זאת שנחקרת כאונס על רחבת הריקודים, ואני חושבת שהיא מעלה כמה נקודות שראויות להתייחסות בכמה מישורים שונים. האחת היא בהיבט המשפטי והחמרת הענישה וההתייחסות המשפטית לכל התופעות האלה של סם אונס, אונס בשכרות וכל התופעות מהסוג הזה.

קוד לבוש- עובדים שמתלבשים פרובוקטיבי או חשוף מושכים תשומת לב, אך זה אינו מקנה את הזכות לגעת. אם ברצונכם להסב את תשומת ליבם לנושא, רצוי לעשות זאת באמצעות הממונה, כי גם הערה על לבוש עלולה להתפרש כהטרדה מינית.

פורטל זכויות העובדים, מחפש עורכי דין בעלי ניסיון מעשי בתחום משפט העבודה. חושבים שאתם מתאימים? פנו אלינו:

פיצויי על אי תשלוםשעות נוספותתשלום גלובליכניסה לפורוםייעוץ משפטי

אי הפרשת כספיםאיחוד חשבונות פנסיהאיפה חוסכים לפנסיה?בזמן שמירת הריוןהסדרי פנסיה מפליםהסכם רציפות פנסיוניפנסיה לעובדתשלומים לעובד זרכניסה לפורוםייעוץ משפטי

יש עתיד יפעת קריב באתר הכנסת עליזה לביא   עליזה לביא חברת כנסת באופוזיציה

הוראות חוק זה לענין מעביד read more ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.

אחריות בעלי מניותאחריות דירקטוריםאחריות מנהל חברההרמת מסך ההתאגדותזכויות בפשיטת רגלחברה בע"מיחסי עבודה בעל מניותמעמד העובדים בפירוקעורך דין חברותפירוק חברה

זכויות בביטוח הלאומיזכויות שארים ותלוייםמחלת מקצוענזק נפשי והתאבדותסגירת אתר בניהסטיה מהדרך לעבודהפגיעות מיקרוטראומהשיקום מקצועי והסבהתאונות עבודהתביעת פיצויי מהמעסיקכניסה לפורוםייעוץ משפטי

לאחרונה פורסמה בפורטל זכויות העובדים סקירה משפטית מעניינת בנושא:

ביטול פיטורי עובד/תנוהל בחוסר סמכותפיטורי עובד במילואיםפיטורים שלא כדיןתשלום פיצויים לעובדכניסה לפורוםייעוץ משפטי

תודה, ליאת. אני מצטרפת, אני מאוכזבת מאוד מהדברים שאמר הרב דרוקמן, הם לא היו צריכים להיאמר, מהלגיטימציה שהוא נותן לרב אלון בהזמנה שלו לרב אלון לבוא וללמד אצלו. בדקתי את זה גם עם משרד החינוך, זה לא גוף ששייך למשרד החינוך, אין לי כלי, אבל הוא כן נותן לו מקום ופומביות להעביר את השיעורים. אני לא יודעת איזה עוד כלים יש לנו. אני כן רוצה, למרות האכזבה שלי מהעונש שניתן – אני כן רוצה לבוא ולקרוא למסגרות, קהילות, קבוצות, ארגונים אחרים, לבוא וללמוד מהניסיון של פורום תקנה. פורום תקנה הוא חלק מהכלי שהחוק נגד הטרדות מיניות נותן לקהילה לבוא ולהגן על מתלוננים ומתלוננות, כשהם לא רוצים לבוא ולהזדהות, והם יודעים שיש כתובת, גם במקומות הללו שלא היתה כתובת בעבר, מקומות שהמילה "הטרדה מינית" היתה מילה גסה ואסור היה לומר אותה בקול.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *